Motivatieproblemen komen regelmatig voor bij kinderen met dyslexie. In dit artikel leg ik uit hoe dat komt en ook wat jij als ouder kunt doen om je kind hierbij te helpen.

Wat is motivatie eigenlijk?

Motivatie is de wil om iets te bereiken. Dat kan van alles zijn: Een record in de sport, hoge cijfers op school, veel vrienden hebben. Motivatie speelt een belangrijke rol bij het leren. Immers, als je iets nog niet kunt, moet je een bepaalde inspanning leveren om het wél te kunnen. Kinderen zijn van nature gemotiveerd. Denk maar na: Als je leert lopen of praten, gaat dat niet vanzelf, maar toch leren kinderen dit. Door eindeloos te oefenen, met vallen en opstaan, letterlijk.

Motivatieproblemen door dyslexie

Ook op school moeten kinderen dagelijks inspanningen leveren om nieuwe dingen te leren. Maar wat nu als je heel veel inspanning levert, maar nauwelijks verder komt? Dit is wat leerlingen met dyslexie dagelijks ervaren. Lezen en spellen zijn dagelijks terugkerende vakken op de basisschool. En op het VO moet voor de meeste vakken ook veel gelezen en geschreven worden. Kinderen met dyslexie ervaren dat zij hier veel meer moeite voor moeten doen dan hun klasgenoten. Ze krijgen extra werk mee naar huis. Moeten zich vaak haasten om een toets af te maken. Doen eindeloos lang over dat verplichte boek voor Nederlands, om van een boek in een vreemde taal nog maar te zwijgen. En ondanks hun inspanning is het cijfer vaak laag. Wanneer de dyslexie nog niet onderkend is, krijgen dyslectische leerlingen vaak te horen: “Doe eens wat meer je best” of “let wat beter op!” Al met al is het dus niet verwonderlijk dat veel leerlingen met dyslexie op enig moment last krijgen van motivatieproblemen. Ze besteden minder tijd aan het leren voor een toets. Waarom zou je er veel tijd in steken als je toch een onvoldoende haalt? Ze beginnen tegen school of bepaalde lessen op te zien. Werkstukken of schrijfopdrachten worden afgeraffeld.

Hoe kun je je dyslectische kind helpen?

Als jouw dyslectische kind motivatieproblemen heeft, dan kan dit bij jou als ouder ook tot frustratie leiden. Je wilt je kind immers graag gelukkig en succesvol zien! Misschien roepen de problemen die je kind ervaart negatieve herinneringen op aan je eigen schooltijd, zeker als je zelf als ouder ook dyslexie hebt. Toch zijn er verschillende dingen die je kunt doen als ouder om je kind te helpen als hij of zij niet (meer) gemotiveerd is.

  • Geef het goede voorbeeld. Blijf zelf in optimistische termen praten, benoem kleine stapjes vooruit. Een voorbeeld: Als je kind zegt “Ik snap niks van Engels”, dan kun je dit ombuigen in “ik zie dat je de grammaticaregels nog lastig vindt, maar je kent al heel veel woorden”.
  • Stimuleer het lezen. Ga met je kind naar de bieb en help bij het vinden van leuke boeken. Maak ter afwisseling ook gebruik van luisterboeken. Lees samen een artikel uit de krant. Of kijk een film met ondertiteling.
  • Toon begrip voor je kind. Geef je kind de gelegenheid om zijn/haar frustraties te uiten. Zorg voor een ontspannen sfeer en leg niet teveel nadruk op goede schoolprestaties. Kinderen met dyslexie kunnen het gevoel hebben dat ze hun ouders teleurstellen, en daardoor geneigd zijn om zich af te sluiten. Blijf letterlijk in contact met je kind, toon waardering voor zijn inspanning en benoem waar hij/zij goed in is.
  • Laat hulpmiddelen gebruiken. Dyslexiesoftware zoals de Lex-app of Kurzweill kunnen het leren vergemakkelijken. Teksten kunnen worden voorgelezen en een woordvoorspeller kan zorgen voor minder schrijffouten.
  • Vier de successen. Is het gelukt om het boek uit te krijgen? Is een opdracht zelfstandig gemaakt? Heeft je kind iets toch gedaan waar het tegenop zag? Dat is een feestje waard!

Meer hulp bij motivatieproblemen

Soms is er meer nodig om de motivatieproblemen te verminderen. Voor middelbare scholieren is er de groepstraining ‘Dyslexie de Baas’. In deze training praten dyslectische leerlingen met elkaar en met een deskundige trainer over wat dyslexie voor hen betekent en welke gedachten ze hierbij hebben. Ze leren ontspanningsoefeningen en oefenen ook in het formuleren van positieve(re) en motiverende gedachten. Met behulp van rollenspelen leren ze voor zichzelf op te komen wanneer er (te) weinig begrip voor hun dyslexie is.

Ook Praktijk Ferweda biedt deze training aan, in samenwerking met Knap!Leren en meer in Vleuten.

Lees hier meer over deze training!

Motivatieproblemen komen dus veel voor maar zijn zeker niet onoverkomelijk…..veel succes gewenst voor jou en je kind!

Pin It on Pinterest