Voor veel ouders is het overhoren van het huiswerk van hun kind een regelmatig terugkerende bezigheid. Daar gaat best een hoop tijd in zitten, en dus kan het dan maar het beste ook zo effectief mogelijk zijn…! In dit artikel 4 belangrijke tips.

Tip 1: Ga niet alles overhoren

Als je voor alle vakken het huiswerk wilt overhoren, dan ben je uren zoet. Focus daarom vooral op 2 of 3 vakken die voor je kind lastig of nieuw zijn. Zo krijg je ook zicht op de vraag of je kind de leerstof begrijpt, en kun je bepaalde leerstof zo nodig samen doornemen, of je kind stimuleren om hierover vragen te stellen in de les.

Tip 2: Stel niet alleen kennisvragen

“Wat betekent het woord adorable?” “Wie was Napoleon?” “Wat is de hoofdstad van Griekenland?” Het stellen van kennis- of reproductievragen is voor de hand liggend, en zeker ook noodzakelijk. Maar toetsen bestaan vaak maar voor een gedeelte uit dit type vragen. Zeker op HAVO of VWO gaat het bij een toets veel meer om inzicht of het zelf kunnen toepassen van leerstof. Hoe kun je je daarop voorbereiden?

  • Bij de talen is het goed om oefeningen uit het werkboek nog eens te laten maken, of samen zinnen te bedenken die vertaald moeten worden. Zo wordt gelijk ook de schrijfwijze en de grammatica geoefend
  • Bij vakken als wiskunde of natuurkunde worden vaak formules aangeleerd, die toegepast moeten kunnen worden. Maak nog eens de oefenopgaven uit het boek. Of laat je kind een voorbeeld bedenken waarbij de formule van toepassing is.
  • Laat je kind bij een zaakvak als geschiedenis of biologie de stof in eigen woorden aan jou uitleggen. Stimuleer je kind ook om bij het lezen en het maken van een samenvatting of mindmap te bedenken wat de leraar over dit stukje leerstof zou kunnen terugvragen
Tip 3: Maak je kind niet afhankelijk van jou

Overhoren is nuttig, maar er schuilt ook een gevaar in. Ten eerste kun je als ouder niet alle leerstof beheersen. Je bent geen leraar. (En als je dat wel bent, wil je kind vaak niet door jou overhoord worden…😉) En ten tweede kan intensief overhoren bij je kind leiden tot het idee: “Ik beheers de stof als ik de vragen van mijn ouders kan beantwoorden”. Maar jij maakt de toets niet….
Het is daarom voor de langere termijn effectiever als je kind zelf ‘eigenaar’ is van de leerstof en van zijn leerproces. Stimuleer je kind dus om in de les goed op te letten, vragen aan de leraar te stellen en actief met de leerstof bezig te zijn. Leer hem gebruik maken van overhoorprogramma’s voor de talen of het maken van een mindmap voor de zaakvakken. Help het huiswerk te plannen, zodat er genoeg tijd is voor herhaling.

Tip 4: Vergeet de nazorg niet

Tot slot: Vergeet de ‘nazorg’ niet. Heeft je kind na hard werken een goed cijfer gehaald? Vier het succes! Valt het resultaat tegen? Bedenk samen wat er de volgende keer in de voorbereiding beter kan.

Bron: De Huiswerkcoach (Arnold Brouwer)

Meer tips voor het begeleiden van je kind bij schoolwerk? Volg dan de workshop ‘Het obstakel dat huiswerk heet’. Klik hier voor meer info en opgave.

 

Pin It on Pinterest