Praktijk Ferweda

Annemieke Ferweda

n naam is Annemieke Ferweda.  Sinds 2001 ben ik werkzaam als orthopedagoog. Tot maart 2019 heb voornamelijk in het Voortgezet Onderwijs gewerkt. In 2012 ben ik naast mijn part-time baan mijn eigen praktijk gestart. In mijn praktijk wil ik jongeren, voor wie leren niet vanzelfsprekend is, helpen om succesvol te zijn op school.

Ik herinner me van mijn lagere schooltijd niet dat ik ooit echt bewust iets ‘geleerd’ heb. Ik kon dingen gewoon. Lezen bijvoorbeeld. Waar ik me al wel jong van bewust was, was dat dit lang niet voor iedereen gold. Ook ontdekte ik, dat slim zijn ook nadelen heeft: Ik snap snel dingen, maar ben ze ook zo weer kwijt.

Na mijn VWO ging ik orthopedagogiek studeren en verdiepte me in leer- en ontwikkelingsproblemen. Ik liep stage bij een schoolbegeleidingsdienst en op een lom-school (tegenwoordig SBO). Ik ontdekte dat ik  goed was in het observeren en beschrijven van kinderen. Daarbij week ik soms wel af van de in mijn ogen erg zakelijke wetenschappelijke werkwijze.  Ik had mogelijk toen al het idee dat je een kind daar maar ten dele mee kunt “vangen”. Ook in de begeleiding van leerlingen koos ik soms voor onorthodoxe manieren.

Hoewel de studie zich vooral richtte op de ontwikkeling van jonge kinderen, rolde ik bij toeval “in de pubers”. De banen lagen niet voor het oprapen en ik solliciteerde in 2001 op een VMBO-school.  Deze VMBO-ers waren doorgaans van een heel ander slag dan ik zelf als middelbare scholier was, dus dat was best even wennen….

Inmiddels zijn we bijna 20 jaar verder en heb ik ervaring opgedaan met uiteenlopende pubers, van Praktijkonderwijs tot VWO. In de afgelopen jaren heb ik prachtige, kwetsbare, gekwetste, maar ook uitermate veerkrachtige kinderen leren kennen. Aan de buitenkant nors en onverschillig, maar stiekem allemaal met hetzelfde doel voor ogen: Geaccepteerd en gewaardeerd worden, ergens “goed in zijn”. En hun ouders, soms met de handen in het haar, maar altijd uit op hetzelfde: Hun kind een goede schooltijd bezorgen en aan een diploma helpen.

Ik vind het fantastisch om daar een bijdrage aan te leveren! Hoe? Door leerlingen en hun ouders bloedserieus te nemen. Door heel goed te kijken en te luisteren. En soms net even buiten het protocol om te gaan. Eigenlijk net zoals ik als stagiaire al deed.

Ik heb ontdekt dat ik in mijn praktijk meer dan op school de ruimte heb om leerlingen echt verder te helpen, en ze zelf tools in handen te geven om succesvol te zijn op school. En dat ik ook voor de ouders meer kan betekenen door naar hen te luisteren en hen concrete tips te geven. En dat vind ik mooi….!

Annemieke Ferweda

Annemieke Ferweda

Orthopedagogiek, specialisatie leerstoornissen

Orthopedagoog-Generalist, lid van de NVO

logo nvo.jpg

Gecertificeerd trainer ‘Snel leren = leuk leren’

startpagina sales training

“Annemieke werkt heel secuur met oog voor leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Het kind staat wel voorop. Ze probeert te achterhalen wat er aan de hand is en hoe een leerling het beste geholpen kan worden. En met humor lost zij eventuele hobbels of tegenzin op. Ik vind het altijd fijn om met Annemieke samen te werken omdat ze duidelijk is en respectvol met iedereen omgaat.”

Irma Fortuin

Labelmanager, ‘Het Rekenlabyrint’

Wil jij weten wat ik voor je puber kan betekenen?

Pin It on Pinterest

Share This