Sinds 2 jaar is niet meer de score van de CITO bepalend voor het VO-advies, maar het oordeel van de basisschool. Bij twijfel of een verschil van mening kiezen sommige ouders voor het laten afnemen van een intelligentie-onderzoek, ook wel IQ-test genoemd. Is dat zinvol?

Het verschil tussen een IQ-test en de CITO-toets

Een aantal verschillen op een rij:

  • De CITO-toets is een toets die aangeeft wat je allemaal geleerd hebt op school. Een IQ-test zegt meer over de manier waarop jij (nieuwe) informatie verwerkt.
  • De CITO-toets heeft een vast afnamemoment (groep 8), een IQ test kun je op elk gewenst moment afnemen. Een computerprogramma vergelijkt de score van je kind met die van leeftijdgenoten. 
  • Op de CITO-toets kun je je voorbereiden, op een IQ-test is dat lastiger omdat er verschillende testen zijn. Het is ook de vraag hoe zinvol voorbereiden is: Je wilt juist weten waar de sterke en zwakke kanten van dit kind liggen.

Verschillende soorten IQ-tests

Er zijn verschillende soorten IQ-tests. Een bekende test is de WISC, de Wechsler Intelligence Scale for Children (Een van oorsprong Amerikaanse test)  Deze test wordt individueel afgenomen. Op scholen wordt vaak de NIO-toets afgenomen, dit is een schriftelijke IQ-test die door een groep kinderen tegelijk gemaakt kan worden. Daarnaast zijn er nog speciale IQ-tests voor jongere kinderen, of niet-talige intelligentietests voor kinderen met een taalstoornis of kinderen die niet het Nederlands als moedertaal hebben.

Een IQ-test is geen schoenmaat

Soms wordt er teveel waarde gehecht aan een IQ-score. Een IQ van 100 is gemiddeld, maar dat is het meest betrouwbaar als je op alle testonderdelen ook een gemiddelde score behaald hebt. Heb je bijvoorbeeld op bepaalde onderdelen heel hoog of heel laag gescoord, dan is dit belangrijke informatie over de manier waarop jij het beste informatie verwerkt. Belangrijker nog dan die score van 100.

Een hoog IQ betekent niet per se ook goede schoolresultaten

Het is een misvatting om te denken dat een hoog IQ op meteen goede schoolresultaten oplevert. Interesse in de leerstof bepaalt of je gemotiveerd bent om hard te werken voor een vak. Faalangst kan je resultaten negatief beinvloeden. En sommige heel slimme kinderen zijn zo gewend dat ze ‘automatisch’ dingen begrijpen dat ze geen goede leerstrategieen ontwikkelen en afhaken als het moeilijker wordt.

Factoren die een IQ-score kunnen beinvloeden

Een IQ-test is net als elke andere toets een momentopname. Is je kind ziek (geweest) of heeft het slecht geslapen, dan kan dit de score negatief beinvloeden. Ook stress kan een rol spelen. Daarom wordt rond het IQ ook altijd een marge aangegeven en is ook de beschrijving van hoe de scores tot stand gekomen zijn belangrijk.

Kort Samengevat:  IQ-test, wel of niet doen?

Een intelligentie-onderzoek kan zinvol zijn, als school of ouders onvoldoende helder kunnen krijgen wat het beste schooladvies is. Een individuele test levert de meest genuanceerde informatie op over de manier waarop jouw kind het beste leert en hoe hiermee rekening gehouden kan worden. Het is wel van belang om de uitslag van zo’n test te zetten naast andere kenmerken van je kind, zoals leermotivatie of faalangst. Gaat je kind een IQ-test doen, zorg er dan voor dat hij zij fit en uitgerust is, en leg er niet teveel druk op. Dit zorgt voor de meest betrouwbare resultaten.

Pin It on Pinterest